Vetzuuroxidatiestoornissen

Het expertisecentrum voor de lange-keten vetzuuroxidatiestoornissen is het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze aandoeningen worden behandeld in elk van de metabole centra.

De expertisecentra voor HMG-CoA synthase deficiëntie zijn het Radboudumc en het UZ Leuven.

De overige vetzuuroxidatiestoornissen worden in elk van de metabole centra behandeld.