Ureumcyclusdefecten

Het expertisecentrum voor deze aandoeningen is het Erasmus MC. Deze aandoeningen worden behandeld in elk van de metabole centra.