Protocollen zwangerschap

Protocollen zwangerschap

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beschikbare protocollen. Voor een aantal aandoeningen betreft dit ziekte-specifieke noodprotocollen (linkerkolom). Voor andere aandoeningen is een overkoepelend protocol voor de ziektegroep (bijv. de ureumcyclusdefecten). In dat geval vindt u de link naar het overkoepelende protocol in de rechterkolom.

Aandoening Ziektegroep
Fenylketonurie (PKU) Stoornissen van het eiwitmetabolisme (overig)