Glycogeenstapelingsziekten (GSD)

Het Erasmus MC is het expertisecentrum voor glycogeenstapelingsziekte type II (ziekte van Pompe). Het expertisecentrum voor de overige type GSD is het UMCG (lever-gebonden GSD). Patiënten met deze typen GSD worden in elk van de metabole centra behandeld.