INVEST

Welkom op de site van INVEST het samenwerkingsverband van internisten voor volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte. Hier werken verschillende internisten uit UMC’s samen om de zorg voor en het onderzoek naar erfelijke stofwisselingsziekten steeds te verbeteren.

Op deze site treft u de verschillende centra die zich hiermee bezig houden met contactgegevens.

Tevens komen op de site de noodprotocollen, voor de opvang van acute ontregelingen van volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte.